Realizacją Katechezy Dobrego Pasterza będę dzielić się na bieząco na fejsbuku i Was również do tego zachęcam.
Od czasu, gdy ostatni raz tu pisałam, skończyłam kolejne kursy Katechezy Dobrego Pasterza. Im bardziej poznaję tę metodę, tym bardziej jestem nią zafascynowana i dziękuję Panu Bogu za Sofię Cavalletti. Przystosowuje prezentacje do nauki religii w szkole od dwóch lat, ale im dłużej to robię, tym większe mam pragnienie spotykania się z dziećmi w Atrium. Problemem wciąż jest brak miejsca. Szkoła Europejska nie jest przyjaznym miejscem realizowania Katechezy Dobrego Pasterza, bardzo ją ogranicza i angażuje mnie, czasem do granic wytrzymałości. Z drugiej srony widząc radość dzieci ze spotykania Jezusa - Dobrego Pasterza w Jego Slowie, wiem, że było warto. Kiedyś przyniosłam do szkoły kilka materiałów z drewna do prezenacji opowieści z dzieciństwa Pana Jezusa. Zainteresowała się nimi inna katechetka z sekcji portugalskiej, poprosiła mnie o przygotowanie dla niej kilku prezentacji według metody KDP. Była bardzo poruszona tymi prezentacjami, zwłaszcza ich prostotą i głębią jednocześnie oraz tym, że można czytać dzieciom Biblię, a nie opowiadania Biblijne i dzieci ją rozumieją i odkrywają razem z nauczycielem. Mnie z kolei wzruszył fakt, że meoda ta jest tak uniwersalna, przyjmują ją wszystkie nacje i dotyka serc zarówno dzieci, jak i dorosłych... wynika to oczywiście z tego, że bazuje tylko na Biblii. Chciałam tu pokazać Wam materiał, który do tej pory stworzyłam. Jest on doskonałą pomocą w prezentowaniu dzieciom, nawet tym najmłodszym (od 3 roku życia), fragmentów z Biblii. Ułatwia on też dzieciom medytację słow Jezusa i wydarzeń z Jego życia. Widząc ten materiał teraz w całości ogarnia mnie wielki smutek, że nie mogę zawieźć go do mojego Atrium i tam spotykać się z dziećmi.

1. Ołtarz
2. Tabarnakulum
3. Kolory liturgiczne -stojaki i ornaty
4. Puzlowa mapa Izraela
5. Puzlowa mapa świata
6. Relief ziemi świętej
7. Karty modlitwy-proroctwa o narodzeniu Jezusa
8. Zwiastowanie
9. Nawiedzenie
10. Narodzenie
11. Pokłon mędrców
12. Ofiarowanie
13. Ucieczka do Egiptu
14. Przypowieść o ziarnku gorczycy
15. Przypowieść o zaczynie
16. Przypowieść o zasiewie
17. Przypowieść o perle
18. Przypowieść o skarbie
19. Przypowieść o dobrym Samarytaninie
20. Przypowieść o zagubionej drachmie
21. Przypowieść o Dobrym Pasterzu, najemniku i wilku
22. Przypowieść o pannach
23. Przypowieść o faryzeuszu i celniku
24. Księgi Biblii
25. Początki Eucharystii, ostatnia wieczerza
26. Eucharystyczna obecność Dobrego Pasterza
27. Eucharystyczna obecność wszystkich narodów
28. Pusty grób
29. Karta modlitwy-Psalm 23
30. Niebieska taśma jedności
31. Taśma darów
32. Fetuccia-historia stworzenia
33. Materiały do pracy własnej dla dziecka -teczki z obrazkami do kopiowania do każdego tematu
34. Krzew winny-medytacja przed I Komunią świętą
35. Przypowieść o natrętnym sąsiedzie
36. Tajemnica życia i śmierci-przypowieść o ziarnku pszenicy
37. Relief Jerozolimy-ostatnie chwile życia Pana Jezusa
Archiwum